To­ki­ga Tra­cey Gor­don är till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Tra­cey Gor­don (Mi­chae­la Co­el) är en 24-årig re­li­giös Beyon­cé-be­satt oskuld. Ef­tersom hon väx­te upp med när­het till kyr­kan, och har en strikt re­li­giös mam­ma, så är Tra­cey in­te så er­fa­ren på det ro­man­tis­ka om­rå­det – men det vill hon änd­ra på. I den and­ra sä­song­en av ko­me­di­se­ri­en ”Chewing gum” får vi föl­ja Tra­ceys re­sa mot vux­en­li­vet och hur hon tar sig an sa­ker hon ald­rig trod­de att hon skul­le upp­le­va. Sä­song två be­står av sex av­snitt.

NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.