Faj­ten går vi­da­re till klas­sis­ka to­ner

Hallands Nyheter - - Tvguide -

”Kul­tur­frå­gan kontra­punkt” är en frå­ge­sport om klas­sisk mu­sik, konst och lit­te­ra­tur. Den här gång­en med­ver­kar bland and­ra Lo­vi­sa Törnsten, Jo­han­na Ögren och Ric­kard Sö­der­berg.

SVT1 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.