KAKURO

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Kakuro är som ett van­ligt kors­ord, men bok­stä­ver­na är er­sat­ta av siff­ror. De lju­sa fäl­ten ska in­ne­hål­la siff­ran 1–9, och des­sa siff­ror ska till­sam­mans bli den sum­ma som står i svar­ta ru­tan ovan­för el­ler till väns­ter. Var­je siff­ra (1–9) får ba­ra an­vän­das en gång till var­je sum­ma. Lös­ning­en fin­ner du ne­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.