BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag upp­märk­sam­mas al­la hem­lö­sa barn på Ga­tu­bar­nens dag. Uni­cef upp­skat­tar att det finns om­kring 100 mil­jo­ner ga­tu­barn i värl­den. Även i Sve­ri­ge le­ver barn på ga­tan un­der ut­sat­ta for­mer; en­ligt Mi­gra­tions­ver­ket upp till 800.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.