210

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

...par skor hann eng­els­man­nen Ki­e­ran Por­ter put­sa in­om lop­pet av åt­ta tim­mar, på den­na dag – Ga­tu­bar­nens dag – för fem år se­dan, 2012. In­sat­sen gjor­des till för­mån för Stre­et kids in­ter­na­tio­nal och or­ga­ni­sa­tio­nen hjälp­te ock­så till att rag­ga kun­der till Ki­e­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.