Påskäg­gen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

DJUR. Ägg är en av tra­di­tio­nel­la rät­ter­na på påsk­bor­det - men många ägg kom­mer från hö­nor som har levt hela sitt liv i en gal­ler­bur. Många av des­sa ägg ser­ve­ras in­om kom­mu­ner­na; det ser­ve­ras tre mil­jo­ner mål­ti­der var­je dag ba­ra in­om sko­lan, vår­den och om­sor­gen. Kom­mu­ner­na kan gö­ra stor skill­nad ge­nom att ta djur­vän­li­ga be­slut när de upp­hand­lar. Just nu är det 37 kom­mu­ner som har ta­git ställ­ning för en buräggs­fri upp­hand­ling.

Finns din kom­mun på Dju­rens rätts lis­ta?

Per-olof Erick­son

Na­tur­skydds­för­e­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.