Smäl­la­re kas­ta­des in i trapp­hus

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKAGÅRD: Ett vitt­ne har upp­märk­sam­mat ska­de­gö­rel­se på Orm­vråks­vä­gen på Falkagård och po­li­san­mält två hän­del­ser. I slu­tet av mars ha­de, en­ligt an­mä­la­ren, ett gäng med kil­lar i 10-års­ål­dern kas­tat in smäl­la­re i en trapp­upp­gång. En­ligt vitt­net ska de även ha satt eld på pap­per ut­an­för trapp­hu­set. Någ­ra da­gar se­na­re, den 4 april, ha­de sam­ma vitt­ne sett att fem till sex kil­lar kros­sa­de fy­ra föns­ter till en lo­kal. Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­ser­na som ola­ga hot mot grupp samt ska­de­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.