So­ma­lis­ka för­e­ning­en drab­bat av mos­ké­at­tack

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: I fre­da­gens at­tack mot Fal­ken­bergs mos­ké, då tre föns­ter kros­sa­des, drab­ba­des även So­ma­lis­ka för­e­ning­en av ska­de­gö­rel­sen. För­e­ning­en, som be­dri­ver verk­sam­het i sam­ma lo­kal som mos­kén, ha­de fått ett föns­ter kros­sat. An­mä­lan om ska­de­gö­rel­sen kom in till po­li­sen på mån­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.