Ullared kan få öl­mäs­sa

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

Små öl­bryg­ge­ri­er pla­ne­ras få en egen mäs­sa i Ullared näs­ta vår. – Ullared har så många be­sö­ka­re och vi kan dra nyt­ta av det, sä­ger Fredrik Alm­ryd, en av ar­ran­gö­rer­na.

Idén om en öl­mäs­sa i just Ullared kom­mer ur­sprung­li­gen från Pe­ter Ham­mar­ström som dri­ver Har­rys i Ullared.

– Det är många som so­ver över i Ullared på ho­tell och cam­ping och und­rar vad de ska gö­ra på hel­gen då Gekås stängt. Då kans­ke de väl­jer att åka till Ullared just den hel­gen vi har mäs­san, sä­ger Fredrik Alm­ryd, som bland an­nat ar­ran­ge­rar öl- och whis­key­mäs­san i Falkenberg.

HAN ME­NAR ATT ut­rym­met för att star­ta yt­ter­li­ga­re en mäs­sa för stör­re och me­del­sto­ra bryg­ge­ri­er in­te är så stort och där­för blir in­rikt­ning­en i Ullared craft be­er fes­ti­val just på mind­re pro­du­cen­ter.

– Det finns jät­te­många mi­kro­bryg­ge­ri­er i Hal­land. Många hal­länds­ka pro­du­cen­ter kom­mer till vå­ra and­ra mäs­sor som den i Ek­sjö, sä­ger Fredrik Alm­ryd.

Han be­to­nar att mäs­san än­nu lig­ger på pla­ne­rings­sta­di­et och att myc­ket är oklart. Även vin kan bli ak­tu­ellt att stäl­la ut.

Just nu tit­tar ar­ran­gö­rer­na på en lämp­lig lo­kal till eve­ne­mang­et och det finns att väl­ja på, trots att det är en li­ten ort.

– Blir det en stor lo­kal kans­ke vi även bju­der in de­li­ka­tess­fö­re­tag att stäl­la ut ost och cho­klad.

EXAKT NÄR NÄS­TA vår som mäs­san i Ullared blir av är in­te be­stämt ut­an ar­ran­gö­rer­na le­tar en helg då det

in­te kroc­kar med and­ra ar­range­mang. – Vi tror på idén och det ska bli jät­te­ro­ligt. MA­RIA HJULSTRÖM

Bild: TT

MÄS­SA. Pla­ner finns på dryc­kes­mäs­sa i Ullared.

Bild: MARIE SVENS­SON

NÖJD. Fredrik Alm­ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.