Sten­kast­ning och te­le­fon­hot mot fa­milj

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Den drab­ba­de fa­mil­jen har po­li­san­mält sten­kas­tan­de ung­do­mar vid fle­ra till­fäl­len, se­nast i fre­dags. I lör­dags drab­ba­des de även av hot som fram­för­des via te­le­fon.

Exakt vari ho­ten be­står fram­går in­te av po­li­san­mä­lan, men de ska ha fått elva sam­tal från hem­ligt num­mer. Po­li­sen miss­tän­ker att det är sam­ma per­so­ner som lig­ger bakom bå­de ska­de­gö­rel­sen och te­le­fon­sam­ta­len.

Fa­mil­jen har sett ett ung­doms­gäng på plat­sen vid till­fäl­let för sten­kast­ning­en, men har in­te kun­nat pe­ka ut nå­gon spe­ci­fik gär­nings­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.