Mås­te åter­be­ta­la över 200 000 kro­nor

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: En man i 60-års­ål­dern har va­rit halvt sjuk­skri­ven se­dan au­gusti 2010 men än­då ar­be­tat 30 tim­mar i vec­kan.

Nu får man­nen en må­nad på sig att åter­be­ta­la 201 627 kro­nor till för­säk­rings­kas­san för den fel­ak­ti­ga sju­ker­sätt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.