Flic­kor blir död­ligt va­pen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NIGERIA. I takt med att ter­ror­stämp­la­de Bo­ko Ha­ram pressas till­ba­ka ökar spräng­då­den mot mark­na­der, mos­ké­er och flyk­ting­lä­ger. Och en­bart i år har 27 barn ut­nytt­jats som själv­mords­bom­ba­re i nor­ra Nigeria. Många är flic­kor, en­ligt FN:S barn­fond Uni­cef.

13-åri­ga Awa­li för­des bort av ex­tre­mis­ter­na från byn Du­ba­mawya i Bor­no.

– In­nan de kom ha­de vi hört på ra­di­on att de an­vän­der barn som själv­mords­bom­ba­re. Jag var rädd för att de skul­le tvinga oss till det, sä­ger Awa­li till Uni­cef. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.