Mi­gran­ter säljs som sla­var

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■LIBYEN. Män­ni­skor som för­sö­ker ta sig ge­nom nor­ra Afri­ka mot Eu­ro­pa säljs och ut­nytt­jas som sla­var, en­ligt en rap­port från den in­ter­na­tio­nel­la organisationen för mi­gra­tion, IOM.

En­ligt IOM, har slav­lik­nan­de vill­kor och kid­napp­ning­ar bli­vit van­li­ga­re, då kri­mi­nel­la gäng för­sö­ker tjä­na peng­ar på flyk­ting­vå­gen.

“Mi­gran­ter som re­ser till Libyen på väg mot Eu­ro­pa har ing­en aning om vil­ken tor­tyr som vän­tar dem på and­ra si­dan grän­sen”, sä­ger Le­o­nard Doy­le, ta­les­per­son för IOM i ett ut­ta­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.