Häf­tig om­gång!

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ex­tra V75 på lång­fre­da­gen på Fär­je­stad har bli­vit en tra­di­tion och det har även bli­vit tra­di­tion att det är många topp­häs­tar som gör come­back just den här da­gen. I år är ing­et un­dan­tag även om påsken är sen och fle­ra re­dan har star­tat. V75-7 är ett ka­non­lopp, In Vain Sund, Twis­ter Bi och Tar­get Kro­nos är al­la po­ten­ti­el­la elit­häs­tar. Per-an­ders Jo­hans­son per-an­ders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.