Nostal­gi: Sväng­i­ga mu­si­ka­lis­ka åter­blic­kar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

10 feb­ru­a­ri spe­la­de ban­den Min­ne­nas kvin­tett och El­vis 4 Ever en min­neska­val­kad i Vin­bergs kyr­ka. På skär­tors­da­gen spe­las sam­ma kon­sert, med 50-, 60- och 70-tals mu­sik, i Falk­hal­len i Falkenberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.