Fak­ta: San­na Ni­el­sen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* San­na Vik­to­ria Ni­el­sen, född 27 no­vem­ber 1984 i Eden­ryd i Bromöl­la kom­mun.

* Bör­ja­de re­dan som sju­å­ring stäl­la upp i oli­ka ta­lang­jak­ter. Fick sitt sto­ra ge­nom­brott 1996 då hon som el­va­å­ring gav ut sing­eln Till en få­gel som pla­ce­ra­de sig på Svensk­top­pens förstap­lats.

* Ställ­de 2001 upp i Me­lo­di­festi­va­len för förs­ta gång­en med bal­la­den I går, i dag. Har se­dan dess med­ver­kat to­talt sju gång­er i Me­lo­di­festi­va­len – se­nast 2014 då hon vann hela täv­ling­en med Un­do. Lå­ten slu­ta­de se­dan på plats tre i Eu­ro­vi­sion Song Con­test-fi­na­len.

* De­bu­te­ra­de som pro­gram­le­da­re i Me­lo­di­festi­va­len 2015 som hon led­de till­sam­mans med Ro­bin Pauls­son. Tog för­ra året över Allsång på Skan­sen ef­ter Pet­ra Marklund och var SVT:S jul­värd 2016.

* Ak­tu­ell med nya sing­eln In­te ok som släpps den 14 april.

Bild: MAG­NUS RAGNVID

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.