Ge­ril­la­le­da­re dö­dad i stri­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En av de högs­ta le­dar­na för ex­tre­mist­ge­ril­lan Abu Sayy­af har dö­dats i stri­der med sä­ker­hets­styr­kor på tu­ri­stön Bo­hol i Filippinerna, en­ligt mi­li­tä­ren.

Abu Sayy­af, som svu­rit tro­het till Isla­mis­ka sta­ten, har gjort sig känd för att kid­nap­pa ut­län­ning­ar och ut­krä­va sto­ra lö­sen­sum­mor.

Minst sex med­lem­mar av ge­ril­lagrup­pen har dö­dats i de på­gåen­de stri­der­na, samt fy­ra mi­li­tä­rer.

– Vi fort­sät­ter att skic­ka mi­li­tä­rer, sä­ger mi­li­tä­rens ta­les­per­son Re­sti­tu­to Pa­dil­la. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.