Fos­ter kan på­ver­kas av bor

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Grun­däm­net bor i vatt­net kan på­ver­ka fos­ters stor­lek vi­sar en forsk­nings­stu­die från Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. På Got­land där bor­hal­ten är hög upp­ma­nar fors­kar­na de bo­en­de att kon­trol­le­ra sitt brunns­vat­ten.

Fors­kar­na har stu­de­rat hur män­ni­skor i Ar­gen­ti­na, där det finns lik­nan­de hal­ter bor som på Got­land, på­ver­kas.

– Vi hit­ta­de ett sam­band mel­lan mam­mans halt av bor i blo­det och det ny­föd­da bar­nets längd och vikt, sä­ger Marie Vah­ter, pro­fes­sor i mil­jö­me­di­cin på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.