Fängs­lad Sun­ny till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I ett fram­ti­da USA, ef­ter ci­vi­li­sa­tio­nens fall, styrs fe­o­dal­sam­häl­let Bad­lands av ba­ro­ner och de­ras trog­na kri­ga­re. Två av dem är er­far­ne Sun­ny (Da­ni­el Wu) och den unge ton­årspoj­ken MK (Ara­mis Knight). När and­ra sä­song­en av dra­ma­se­ri­en ”In­to the bad­lands” in­leds be­fin­ner sig Sun­ny i ett gruv­fäng­el­se där han hit­tar en ny, ovän­tad, al­li­e­rad. MK trä­nar för att kun­na kon­trol­le­ra si­na mör­ka kraf­ter och Sun­ny för­sö­ker fin­na en väg till­ba­ka till Bad­lands. C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.