Al­ling krä­ver svar om mobb­ning

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I sä­songs­av­slut­ning­en av ”Mor­gans mis­sion” åter­vän­der skå­de­spe­la­ren Mor­gan Al­ling till ar­bets­plat­ser­na där han har för­sökt stop­pa mobb­ning. Vad har hänt med stäm­ning­en mel­lan kol­le­gor­na? SVT1 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.