Li­te om: Ro­land Ströhmeijer

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Namn: Ro­land Ströhmeijer Ål­der: 31 Fa­milj: Flick­vän­nen El­le­ka­ri Ha­rald­son * Bor: Träslövslä­ge * Ak­tu­ell: Hamn­kap­ten un­der The Tall Ships Ra­ces 30 ju­ni-3 ju­li. När han ut­nämn­des kon­sta­te­ra­de ar­ran­ge­ran­de organisationen STI, Sail Trai­ning In­ter­na­tio­nal: ”You must be the young­est Har­bour Mas­ter we ever had...”. Över­satt: ”Du mås­te va­ra den yngs­ta hamn­kap­ten som vi nå­gon­sin haft...”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.