FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - av Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT:

1. Im­pul­siv 7. Dryck 8. Är viss frans 10. Blir go­dis upp­re­pat 12. King Co­le 13. Par­lör 15. Ren­de­ra 16. Ort i Da­lar­na 18. Le­ka vilt 20. Blir ett vid vig­sel 21. Svensk 90-tals­ko­me­di 23. Ran­so­ne­ra

LODRÄTT:

1. Snyg­gar till sce­nen 2. 3,14 3. Bör in­te häng­as ut 4. Häl­sa­de knix­igt 5. Har pip­pi på att dan­sa? 6. Har sno­rig 9. Håller högst på hus 11. Kan räk­nas i ha 14. Skiv­ma­te­ri­al 17. Prov­sal 19. Näs­tar 22. Åter­för­led

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.