SO­LEN SKEN PÅ PÅSKBADARNA

Hallands Nyheter - - Varberg -

PÅSKDOPPET. Var­ma­re vat­ten, so­li­ga­re vä­der och fler del­ta­ga­re. Så kan man sam­man­fat­ta årets blö­tas­te påsktra­di­tion. För sjät­te året i rad he­ja­des djär­va kall­ba­da­re på av fle­ra hund­ra ny­fik­na bad­kru­kor. Bakom ar­range­mang­et står Mark­nad Var­berg.

En som gjor­de de­but var ni­o­å­ri­ga Jo­se­fin Da­ni­els­son. Med en gul kyck­lig­dräkt hop­pas hon på en fram­skju­ten pla­ce­ring i årets täv­ling för bästa bad­kläd­sel. Hon skräm­des in­te av det för­rä­diskt glitt­ran­de vatt­net som i år höll sju gra­der, två och en halv grad var­ma­re än fjol­å­rets bad­vat­ten. – Jag har ba­dat i is­vak. Det är vär­re, kon­sta­te­rar hon krasst.

Nog klätt­ra­de an­ta­let ba­da­re över 100-sträc­ket, ett drygt 20-tal fler jäm­fört med fjol­å­rets upp­skatt­ning. – Det här var det bästa året, kon­sta­te­ra­de kom­mu­nal­rå­det Ja­na Nils­son som ba­ra mis­sat folk­fes­ten på stran­den en gång ge­nom åren.

Mer på web­ben!

Bild: PET­TER TARENIUS

Se fler bil­der från Påskdoppet på hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.