Fak­ta:

Ut­bild­ning­en

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Av he­la 150 sö­kan­de till ut­bild­ning­en föll till slut lot­ten på No­ra Kum­mel, 21, och Eric Eriks­son, 25. * Ut­bild­ning­en som är tvåå­rig star­ta­de för drygt ett år se­dan och fler per­so­ner är på in­kom­man­de. Just nu är de mitt up­pe i re­kry­te­rings­pro­ces­sen av att hit­ta yt­ter­li­ga­re en som ska bör­ja på ut­bild­ning­en. * Lön un­der ut­bild­ning­en: 18 080 kro­nor i må­na­den un­der förs­ta året och 19 888 kro­nor un­der det and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.