17-åring döms för van­sin­nes­färd

Hallands Nyheter - - Varberg - ERIKA ARNADOTTIR 010-471 51 82 erika.arnadottir@hn.se

17-åring­en väg­ra­de stan­na för po­li­sen och var nä­ra att kö­ra på två per­so­ner. Nu döms han och hans kam­rat till ung­doms­tjänst och bö­ter ef­ter van­sin­nes­fär­den med A-trak­torn.

En­ligt 17-åring­en själv var han och hans vänner på väg till Tvåå­ker den där fre­da­gen i slu­tet av sep­tem­ber i fjol. Vid Håsten fick en po­lis­pa­trull upp ögo­nen för kom­pi­sar­na i A-trak­torn - en om­gjord per­son­bil - och sig­na­le­ra­de att de skul­le stan­na. Men det gjor­de de in­te.

I STÄL­LET FÖRSÖKTE 17-åring­en, som kör­de A-trak­torn, ga­sa ifrån po­li­sen.

I vitt­nes­för­hör har en av po­li­ser­na upp­gett att A-trak­torn höll en has­tig­het på runt 100 kilo­me­ter i tim­men. Trots att po­lis­bi­len öka­de till 160 kilo­me­ter i tim­men ha­de po­li­ser­na svårt att kom­ma ikapp.

A-trak­torn sväng­de så små­ning­om in i ett vil­la­om­rå­de i Träslöv. Ef­ter ett par hund­ra me­ter kör­de 17-åring­en upp på en cy­kel­ba­na. En man som ras­ta­de sin hund fick slänga sig åt si­dan för att in­te bli påkörd.

MEN DET­TA FICK in­te 17-åring­en att brom­sa. I stäl­let fort­sat­te han i en has­tig­het på 80-100 kilo­me­ter i tim­men. När han kör­de ner mot Karl­berg fick en cy­klist kas­ta sig åt si­dan för att in­te bli påkörd.

Vid tun­neln mot Håsten be­slu­ta­de po­lis­pa­trul­len att pre­ja A-trak­torn för att stop­pa van­sin­nes­fär­den.

17-åring­en, som ti­di­ga­re dömts för olov­lig kör­ning, har er­känt brott. Han döms nu till ung­doms­tjänst för grov vårds­lös­het i tra­fik och grov olov­lig kör­ning.

VI­DA­RE HAR 17-ÅRING­EN vid ett ti­di­ga­re till­fäl­le lå­tit sin kom­pis kö­ra bi­len som gjorts om till Atrak­tor. För det­ta döms 17-åring­en för tillå­tan­de av olov­lig kör­ning. Kom­pi­sen, som vid till­fäl­let var 15 år gam­mal, döms för olov­lig kör­ning och ska be­ta­la 1 500 kro­nor i bö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.