Elev dömd för skol­miss­han­del

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En straff­myn­dig elev har dömts till sam­hälls­tjänst för att har spar­kat på en nå­got yng­re elev i feb­ru­a­ri på en sko­la i Var­bergs kom­mun.

I do­men står att spar­kar­na fö­re­gåtts av pro­vo­ka­tion av den yng­re ele­ven som även ut­lo­vats be­tal­ning för sitt age­ran­de av and­ra ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.