Sprang på ta­ket på id­rotts­hall

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Po­li­sen fick vid kloc­kan 23 på skär­tors­da­gens kväll sam­tal om att tre per­so­ner skul­le va­ra up­pe på Idrotts­hal­lens tak med fick­lam­por.

En patrull åk­te till plat­sen men ingen var kvar up­pe på ta­ket och de har in­te hit­tat någon­ting som ty­der på att ett brott skul­le ha be­gåtts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.