Värm dig vid en påsk­eld

Hallands Nyheter - - Nyheter - Maria.hjulstrom@hn.se

I Halland på­går ett par ak­ti­vi­te­ter med an­led­ning av påsk­hel­gen.

Påskel­den tänds på på­skaf­ton kloc­kan 20 i Rant­zau­par­ken vid sim­sta­di­on i Var­berg.

För de som bor i Fal­ken­bergs­om­rå­det kan man ta sig till Frid­hems­berg vid kloc­kan 20.30 för att nju­ta av påsk­bra­sans vär­me. Om väd­ret tillå­ter kom­mer en bra­sa att tän­das även vid Glom­men kloc­kan 20.

Om man vill ut i na­tu­ren kanske en ägg­jakt i Na­tu­rum på Get­terön lå­ter loc­kan­de? Jak­ten på äg­gen som le­der till den göm­da skat­ten på­går he­la påsk­hel­gen kloc­kan 10-16.

Un­der påsk­hel­gen på­går även ägg­jakt, pon­ny­rid­ning och djur­vis­ning på 4H-går­den i Stät­ta­red i Ved­di­ge.

Var­bergs konst­hall har öppen verk­stad kloc­kan 12.30-15 på sön­dag un­der nam­net Lägg ägg!

MARIA HJULSTRÖM

Bild: PONTUS LUNDAHL / TT /

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.