Li­te bak­grund: Ägg­le­kar och de­ras histo­ria

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

• Påskens ägg­le­kar som ägg­pick­ning och äggrull­ning har fram­förallt va­rit van­li­ga i Skå­ne, men Halland låg ba­ra ste­get ef­ter. • I Skå­ne finns be­lägg fle­ra hund­ra år till­ba­ka, och ägg­le­kar­na är in­te hel­ler nå­got svenskt på­hitt. De har och har haft ett fäs­te på kon­ti­nen­ten. Po­len bru­kar emel­lanåt pe­kas ut som ägg­pick­ning­ens ti­di­ga eu­ro­pe­is­ka hem­land. • Sko­lor­na har i mo­dern tid ploc­kat upp tra­di­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.