NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Eft­ra 2:122. Säl­ja­re: Långa­sands fas­tig­hets ak­tie­bo­lag. Kö­pa­re: Me­me­tio AB. Kö­pe­sum­ma: 680 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Gunn­le­red 3:4, Gunn­le­red 208, Ul­la­red. Säl­ja­re: Hans Ro­land Pers­son och Bir­git Pers­sons döds­bo. Kö­pa­re: Pi­er­re Ro­bert Svens­son och Ul­ri­ka Victo­ria Svens­son. Kö­pe­sum­ma: 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 427 000 (2015) kro­nor.

Mo­rups-grytås 1:13, Fal­ken­berg Mo­rups-grytås 1:9, Tor­så­sen 116, Fal­ken­berg, Fal­ken­berg Mo­rups-grytås 1:8.

Säl­ja­re: Gun­hild Et­hel Adéle Larsson. Kö­pa­re: Kristi­na El­li­nor Wal­lin och Bernt Ola Gun­nar Wal­lin. Kö­pe­sum­ma: 3 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 399 000 (2014) kro­nor.

Tom­te­bo 4, Har­ry Kull­mans Väg 2, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Claes Tho­mas Til­bert­son. Kö­pa­re: Har­ry Dräll Fas­tig­he­ter AB. Kö­pe­sum­ma: 875 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 370 000 (2015) kro­nor.

Gällsås 4:16, Gällsås 405, Ves­sige­bro. Säl­ja­re: Leif Ing­var Dahl­berg. Kö­pa­re: An­ders Os­kar Gustaf­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 8 119 000 (2014) kro­nor.

Ax­tor­na 1:15, Ätra­fors Tall­bac­ken 319, Ves­sige­bro.

Säl­ja­re: Lis­bet Mar­ga­re­ta Karls­son. Kö­pa­re: He­len Ti­lia Suns­hi­ne An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 550 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 507 000 (2015) kro­nor.

Chauf­fö­ren 64, Ser­vice­vä­gen 17S, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Dina Ku­bik AB. Kö­pa­re: Yvon­ne Mar­ga­ret­he Köl­gård och Hans Bertil Hå­kans­son. Kö­pe­sum­ma: 396 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 10 000 (2013) kr.

Vår­da­ren 3, Kring­el­vä­gen 11, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Eva Cristi­na Bra­sars döds­bo. Kö­pa­re: Al­ba­na Fej­zul­la­hi och Afrim Fej­zul­la­hi. Kö­pe­sum­ma: 3 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 752 000 (2015) kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.