Frank­ri­ke: al-as­sad lju­ger

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FRANK­RI­KE/SY­RI­EN. Frank­ri­kes ut­ri­kesmi­nis­ter Je­an-marc Ay­rault an­kla­gar Sy­ri­ens pre­si­dent Bashar al-as­sad för att lju­ga om den miss­tänk­ta kem­va­pen­at­tac­ken. Bashar al-as­sad på­står att re­gi­men in­te be­ord­rat nå­gon at­tack, och att lan­det in­te ens har till­gång till kem­va­pen ef­tersom det av­skaf­fat dem 2013, en­ligt en Afp-in­ter­vju som pub­li­ce­ra­des på skär­tors­da­gen.

– Vad jag hör­de är 100 pro­cent lögn och pro­pa­gan­da. Det är 100 pro­cent grym­het och cy­nism, sa­de Ay­rault un­der en press­kon­fe­rens i går. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.