Tre gripna för ter­rorpla­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

TYSKLAND. Tre per­so­ner – två män och en kvin­na – har en­ligt fle­ra me­di­er gri­pits i Tyskland miss­tänk­ta för att ha va­rit del­ak­ti­ga i pla­ner på ett isla­mis­tiskt mo­ti­ve­rat terror­dåd.

Det upp­ges rö­ra sig om en 27-årig af­ghansk med­bor­ga­re, en 27-årig tur­kisk med­bor­ga­re samt en 25-årig tysk med­bor­ga­re som ska ha hjälpt en an­nan mis­s­tänkt i pla­ner­na. Denne har i sin tur er­känt att han för­be­rett ett spräng­at­ten­tat mot po­li­ser och sol­da­ter, rap­por­te­rar ra­di­osta­tio­nen Nord­deut­scher Rund­funk. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.