Kvin­na kniv­mör­dad i Je­ru­sa­lem

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ISRAEL. En ung kvin­na kniv­skars i går till döds på en spår­vagn i när­he­ten av Je­ru­sa­lems gam­la stads­kär­na. En 57-årig pa­les­ti­ni­er från öst­ra Je­ru­sa­lem har gri­pits, mis­s­tänkt för kniv­då­det.

”Det här är yt­ter­li­ga­re ett fall av många, där en pa­les­ti­ni­er som li­der av per­son­li­ga, psy­kis­ka el­ler mo­ra­lis­ka pro­blem väl­jer att ut­fö­ra en ter­ror­at­tack för att fin­na en väg ut ur si­na pro­blem”, sä­ger den is­ra­e­lis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten Shin Bet i ett ut­ta­lan­de.

Po­li­sen be­skri­ver off­ret som en is­ra­e­lisk kvin­na i 20-års­ål­dern, me­dan is­ra­e­lisk ra­dio häv­dar att hon var en 23-årig brit­tisk med­bor­ga­re. (TT-AFP)

FOTO: MAHMOUD ILLEAN/AP

Kvin­nan kniv­skars till döds på en spår­vagn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.