Pre­si­dent­kam­pen kniv­skarp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FRANK­RI­KE. Med åt­ta da­gar kvar till det frans­ka pre­si­dent­va­let är kam­pen mel­lan kan­di­da­ter­na kniv­skarp, en­ligt två nya opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar. Mit­ten­kan­di­da­ten Em­ma­nu­el Macron lig­ger en­ligt Ip­sos-so­p­ra Ste­ria jäm­si­des med Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen på 22 pro­cent. Väns­ter­kan­di­da­ten Je­an-luc Mé­lenchon ham­nar på tred­je plats, följd av Re­pu­bli­ka­ner­nas Franço­is Fil­lon.

Opi­ni­onways mät­ning pla­ce­rar Le Pen i topp, med en led­ning med en pro­cen­ten­het fö­re Macron. En­ligt Opi­ni­onway skul­le Fil­lon kni­pa tred­je­plat­sen. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.