Vi­ta mård­hun­dar ut­släpp­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

DJUR. Tju­go vi­ta mård­hun­dar, ste­ri­li­se­ra­de och sän­dar­för­sed­da, har släppts ut i Norr­bot­ten och Väs­ter­bot­ten, med­de­lar Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det. Tan­ken är att de ska hjäl­pa jä­gar­na att lo­ka­li­se­ra and­ra, vil­da mård­hun­dar så att des­sa kan skju­tas av. Me­to­den har an­vänts ti­di­ga­re.

”Dju­ren ska hjäl­pa oss att stop­pa att mård­hunds­stam­men får fäs­te i Sverige. Där­för vill vi upp­ma­na al­la jä­ga­re som ser en vit mård­hund att lå­ta den va­ra”, sä­ger P-A Åh­lén, pro­jekt­le­da­re för mård­hunds­pro­jek­tet, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.