Flyd­de – hop­pa­de från bal­kong

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

OLYCKOR. Två män i 30-års­ål­dern ska­da­de sig när de hop­pa­de ut från en bal­kong för att kom­ma un­dan en våld­sam man i lä­gen­he­ten.

Miss­han­deln ut­spe­la­de sig i en lä­gen­het i Gö­te­borg i går mor­se och de två som hop­pa­de tros ha bru­tit ar­mar och ben, en­ligt po­li­sen. De för­des till sjuk­hus för vård. Den våld­sam­me man­nen, även han i 30-års­ål­dern, ha­de för­svun­nit från plat­sen när po­li­sen kom fram och var i går ef­ter­mid­dag på fri fot. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.