LRF krä­ver er­sätt­ning till bön­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SAM­HÄL­LE. Fle­ra bön­der har drab­bats svårt eko­no­miskt av Jord­bruks­ver­kets för­se­na­de ut­be­tal­ning­ar av Eu-stöd. Nu pla­ne­rar Lant­bru­kar­nas riks­för­bund att gå till dom­stol och krä­va er­sätt­ning för de långa vän­te­ti­der­na, upp­ger Ekot.

En­ligt Jord­bruks­ver­ket blev stö­den för 2015 och 2016 för­se­na­de på grund av änd­ra­de Eu-reg­ler och tek­nis­ka pro­blem på myn­dig­he­ten. Av de när­ma­re 10 mil­jar­der kro­nor som skul­le be­ta­las ut för­ra året åter­står cirka 1,5 mil­jar­der i dag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.