Nya Ze­e­land stä­dar upp ef­ter storm

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

In­vå­na­re i Nya Ze­e­land har bör­jat stä­da upp ef­ter cyk­lo­nen Cooks fram­fart. En­ligt myn­dig­he­ter­na kan det ta da­gar in­nan om­fatt­ning­en av ska­dor­na står kla­ra, men det finns än­nu inga rap­por­ter om ska­da­de el­ler dö­da. Fle­ra om­rå­den är fort­fa­ran­de över­sväm­ma­de.

– Vi upp­ma­nar fort­fa­ran­de män­ni­skor att va­ra väl­digt för­sik­ti­ga de kom­man­de da­gar­na, sä­ger Sa­rah Stu­art­black, chef för Ci­vil­för­sva­ret. (TT-AFP)

FOTO: ALAN GIBSON/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.