I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NORDKOREA. Fö­del­se­da­gen för grun­da­ren av Nordkorea, dik­ta­torn Kim Il-sung, upp­märk­sam­mas. Även kal­lad So­lens dag.

NORDATLANTEN. 105 år se­dan far­ty­get Ti­ta­nic för­lis­te på sin förs­ta re­sa ef­ter att ha kol­li­de­rat med ett is­berg.

PÅ­SKAF­TON. I kris­ten tra­di­tion en ”tom” dag och en guds­tjänst­fri dag i Svens­ka kyr­kan.

IDOL. TV 4:s au­di­tiontur­né av­slu­tas i Jön­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.