Det är ett li­tet bak­slag för vå­ren helt klart.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KRISTIAN SILVER, me­te­o­ro­log på SMHI, om att kraf­ti­ga snö­fall och mi­nus­gra­der tycks ha ja­gat vå­ren på flyk­ten i Sverige. Men det är ingen risk att Kung Bo­re kom­mit för att stan­na. Tvärtom är det om­byt­li­ga väd­ret helt nor­malt, en­ligt Kristian Silver. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.