Pud­ding put­tar bort kvarg från tro­nen

Hallands Nyheter - - Konsument -

LIVS­ME­DEL: Kan det va­ra så att den po­pu­lä­ra kvar­gen hål­ler på att bli ute? En­ligt den se­nas­te för­sälj­ningstren­den vad gäl­ler me­je­ri­hyl­lans trä­nings­till­skott så ver­kar det så, skri­ver Fri kö­pen­skap. Kun­der­na bör­jar väl­ja bort trä­nings­kvar­gen till för­mån för pro­te­in­pud­ding och yog­hurt­kvarg. Det se­nas­te året har kvarg­för­sälj­ning­en bac­kat med 40 pro­cent hos Ax­food.

Den mjölk­ba­se­ra­de pro­te­in­pud­ding­en tar allt stör­re plats i kon­su­men­tens va­ru­korg till­sam­mans med and­ra va­ror ur pro­te­in­seg­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.