Frys­ta in­sek­ter mum­ma i Dan­mark

Hallands Nyheter - - Konsument -

LIVS­ME­DEL: Den dans­ka livs­me­dels­ked­jan Ir­ma tes­tar att säl­ja frys­ta in­sek­ter i tre bu­ti­ker. En­ligt ked­jans eg­na upp­gif­ter är pro­duk­ter­na en suc­cé bland kun­der­na, skri­ver Ica­ny­he­ter.

Frys­ta gräs­hop­por, vax­fjä­ril­lar­ver, mjöl­mas­kar och Buf­falo­mas­kar är de fy­ra pro­duk­ter ked­jan bör­jat med. Snart kom­mer även in­sekts­bras att lan­se­ras. Ked­jan säl­jer in­sek­ter ef­tersom den sä­ger sig vär­na djur­väl­färd, mil­jö och håll­bar­het.

En in­sekts­för­pack­ning kos­tar 50 dans­ka kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.