Fak­ta: Så hit­tar du lik­vär­di­ga al­ter­na­tiv

Hallands Nyheter - - Konsument -

* På Lä­ke­me­dels­ver­ket webb­plats finns en sökru­ta där du kan skri­va in ett lä­ke­me­del el­ler en sub­stans. När du hit­tat lä­ke­med­let i rätt form och kon­cent­ra­tion, till ex­em­pel ”Zyrlex 10 mg film­dra­ge­rad ta­blett” klic­ka på ”Ja, sök på lä­ke­me­del som in­går i sam­ma ut­byt­bar­hets­grupp” så får du upp en lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.