Jo­han­nes Bah Kuhn­ke

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 45 år 17 april. Bor: Hus i Nac­ka i Stock­holm

Fa­milj: Hu­strun Alice och tre dött­rar som är 5, 10 och 13 år. * Gör: Skå­de­spe­la­re * Om att fyl­la 45: ”Det känns myc­ket bra. Jag tyc­ker om att åld­ras. Med att bli äld­re kom­mer ock­så ett helt an­nat spekt­ra av rol­ler som jag verk­li­gen tyc­ker är ro­ligt.” * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Hem­ma med mi­na barn.” * Om att job­ba myc­ket och ha små­barn: ”Det går bra. Ef­tersom det är film är det in­te var­je dag som på te­a­tern, där man kan va­ra bor­ta sex kväl­lar i vec­kan. I fil­men finns myc­ket fri­tid emel­lan in­spel­ning­ar­na då jag kan va­ra hem­ma.”

Mam­ma var språklä­ra­re och myc­ket dra­ma­in­tres­se­rad.

– Hon spe­la­de in allt som gick på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.