15 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Oli­via och Oli­ver namns­dag. Oli­via är ett la­tinskt namn bil­dat av or­det oli­va som be­ty­der oliv­träd. Om­kring 23200 kvin­nor he­ter Oli­via, runt 13000 har det som till­tals­namn. Oli­ver är en eng­elsk form av frans­ka Olivier med sam­ma ur­sprung som Oli­via. Möj­li­gen kan nam­net ock­så va­ra en form av Olof. 20 100 män he­ter Oli­ver, cirka 15 000 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.