Li­te om: Nina Or­dell Gustaf­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: Fyl­ler 65 i ju­li.

* Bor: På Oko­me-bac­ka­gård strax in­till Ätra­fors­dam­men.

* Fa­milj: Ma­ken An­ders, sö­ner­na Gustaf, Os­kar och Olof med re­spek­ti­ve. Tre barn­barn.

* Gör: Ny­pen­sio­ne­rad na­tur­bruks­lä­ra­re. Dri­ver bed&bre­ak­fast i li­ten ska­la och stu­te­ri samt hjäl­per till på so­nen Os­kars och svär­dot­tern Ul­ri­kas får­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.