Ek­dahl: ”Vi fick be­röm av Jitex”

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

”Nu har vi en bred och stark trupp” TO­BI­AS EK­DAHL trä­na­re Valinge

Så är Valinges pre­miär av­kla­rad. – Träng­er vi bort re­sul­ta­tet och tar med oss pre­sta­tio­nen var det en jät­te­bra start för oss, sa trä­na­ren To­bi­as Ek­dahl.

VALINGE JITEX

(0–2)

0 2

Jitex ska va­ra ett topp­lag i se­ri­en och upp­träd­de där­ef­ter.

– Match­bil­den blev som vi för­vän­ta­de oss. Jitex spe­la­de fan­tas­tiskt. Det var ro­lig fotboll, inga lång­bol­lar, ut­an de an­vän­de he­la la­get och rul­la­de boll i jät­te­högt tem­po, sa Ek­dahl. Men hans lag stod upp he­ro­iskt. – Vi fick be­röm av Jitex, att vi stäng­de av dem och var för­svars­star­ka. To­talt sett ha­de de stör­re bol­l­in­ne­hav men sista 20 var det fak­tiskt vi som för­de mat­chen.

BÅ­DA MÅ­LEN GJOR­DES dock i förs­ta. Ly­dia Skar­rie bredsi­da­de in 0–1 på ett skott som Ma­de­le­i­ne Svens­son var på, men hon or­ka­de in­te hål­la den.

Två­an från To­ve Sjö­din tog i rib­ban och in.

var skep­tis­ka

ÄVEN OM MAN i hem­maläg­ret.

– Mi­na bac­kar och mål­vak­ten sa att den in­te var in­ne, så där gör do­ma­ren ett mis­stag.

Valinge sak­na­de bå­de Le­e­na Pu­ra­nen, och Mi­chae­la Da­ni­els­son. Den sist­nämn­da ska­da­de sig i gen­re­pet mot Rös­sö (kors­ban­det), och kan bli bor­ta fem, sex vec­kor men det oro­ar in­te Ek­dahl.

– Nu har vi en bred och stark trupp. Så har nå­gon en svac­ka el­ler är ska­dad är det än­då inga pro­blem att mönst­ra en bra star­tel­va, och det känns jät­tetryggt.

Vad la­get kom­mer he­ta har va­rit en föl­je­tong. Valinge IF el­ler Valinge Dero­me DFF? Bil­den blir för­hopp­nings­vis kla­ra­re ef­ter ett års­mö­te som hålls på tors­dag.

Bild: ANETTE SVENS­SON

PREMIÄRFÖRLUST. Moa Fors­berg och hen­nes Valinge Dero­me föll i pre­miä­ren, men la­get stod upp helt okej mot fa­vo­ri­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.