Wics nya trä­na­re häm­tas från Lillån

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Mi­kael Nils­son, 36, blir den som tar över som as­si­ste­ran­de trä­na­re bred­vid sin kurs­kam­rat från GIH, Pa­tric Löf­borg. – Det känns som en spän­nan­de ut­ma­ning. War­berg har nå­got härligt på gång på dam­si­dan, sä­ger han.

Nils­son är öst­gö­ten från Lin­kö­ping som de se­nas­te sex­ton åren bott i Öre­bro och spe­lat för Lillåns IBK, som även är Andre­as Wah­mans klubb från bör­jan.

– Andre­as flyt­ta­de pre­cis när jag kom hit så vi har ald­rig spe­lat ihop, men vi har många ge­men­sam­ma vänner, sä­ger Mi­kael som gjor­de come­back ny­li­gen.

– Vi gick upp i All­svens­kan med Lillån, det fick bli slu­tet på min spe­lar­kar­riär, sä­ger Mi­kael som va­rit spe­lan­de trä­na­re - plus även coachat Öre­bro SK:S da­mer som var up­pe i Elit­se­ri­en 2011-12.

På cv:et har han ock­så age­rat fysträ­na­re, nå­got han kom­mer ha visst an­svar för un­der sä­song.

– Men jag flyt­tar in­te ner för­rän i au­gusti. Så för­sä­song­en skö­ter Pa­tric och någ­ra till som kom­mer ut­i­från.

Löf­borg har Mi­kael Nils­son känt länge. Än­da sen de träf­fa­de på varand­ra när de läs­te till id­rotts­lä­ra­re på GIH.

– I hös­tas kom de på tal, att det skul­le va­ra kul att trä­na ett lag till­sam­mans.

Mi­kael har en tyd­lig fi­lo­so­fi när det gäl­ler innebandy.

– Att kun­na va­ra spel­fö­ran­de och bju­da på en of­fen­siv och po­si­tiv innebandy. Se­dan får man all­tid an­pas­sa sig ef­ter ma­te­ri­a­let och hit­ta en väg för att vin­na mat­cher.

Bild: PRIVAT

NY I WIC. Mi­kael Nils­son he­ter War­bergs nya trä­na­re som ska sam­ar­be­ta med Pa­tric Löf­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.