Wic vär­var back från Le­rum

Hallands Nyheter - - Sporten -

INNEBANDY: All­svens­kan: Jo­han Dahlqvist, 21, från FBC Le­rum har skri­vit treårs­kon­trakt med War­berg. I di­vi­sion 1 gjor­de Jo­han 15 mål plus 13 as­sist som back. I kva­let mot All­svens­kan, där la­get föll, blev det nio po­äng på sex mat­cher. Dahlqvist har Borås IBF som mo­der­klubb.

”I Jo­han får vi in en myc­ket am­bi­tiös och mål­med­ve­ten kil­le. Han var hos oss re­dan för­ra som­ma­ren och trä­na­de, och där­för är det kul att vi änt­li­gen lyc­kats få ho­nom till klub­ben. Han har re­so­ne­rat väl­digt klokt kring sin egen roll och ut­veck­ling, och sät­ter det fö­re att kom­ma till SSL för ti­digt” sä­ger sport­che­fen Kim­mo Es­ke­li­nen på klub­bens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.