Bar­ce­lo­na–re­al So­ci­e­dad

Hallands Nyheter - - Sporten::fotbollshelgen -

Bar­ce­lo­na och Lu­is En­ri­que har haft bätt­re vec­kor. Först för­lus­ten mot Mála­ga i La Li­ga och se­dan ne­der­la­get i Tu­rin, när Ju­ven­tus vann det förs­ta Cham­pi­ons Le­a­gu­e­mö­tet med 3-0. Barça är nu tre po­äng ef­ter Re­al Madrid, med en match mer spe­lad, och mås­te ba­ra slå Re­al So­ci­e­dad för att fort­sät­ta sät­ta press på Los Blan­cos. Re­al So­ci­e­dad ut­ma­nar dock om Eu­ro­pa Le­a­gue och har allt att spe­la för.

I dag 20.45, Via­sat Sport Pre­mi­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.